Język niemiecki

POZIOM POCZĄTKUJĄCY

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

W trakcie kursu uczestnik nauczy się:

 • w sytuacjach dnia codziennego zrozumieć krótkie, podstawowe pytania, wskazówki i informacje oraz wiadomości i krótkie rozmowy, zrozumieć informacje pojawiające się na szyldach informacyjnych, w ogłoszeniach i notatkach,
 • stosować i rozumieć liczby, miary, godziny i ceny,
 • wypełniać formularze, w których należy uzupełnić proste dane osobowe,
 • napisać krótką notatkę o sobie,
 • przedstawić się w rozmowie i odpowiedzieć na proste pytania dotyczące własnej osoby,
 • formułować typowe pytania i prośby używane w życiu codziennym i reagować na nie.

POZIOM PODSTAWOWY

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2

W trakcie kursu uczestnik nauczy się:

 • zrozumieć wypowiedzi w sytuacjach z życia codziennego, proste pytania, wiadomości, informacje z radia i krótkie rozmowy,
 • zrozumieć najważniejsze informacje w krótkich komunikatach, ogłoszeniach, listach i prasie,
 • napisać krótką wypowiedź na własny temat,
 • przedstawić się i odpowiedzieć na pytania dotyczące własnej osoby,
 • postawić proste pytania i udzielać odpowiedzi na tematy dotyczące siebie,
 • formułować typowe prośby lub pytania w sytuacjach z życia codziennego i reagować na nie.

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Goethe-Zertifikat B1

W trakcie kursu uczestnik nauczy się:

 • rozumieć główne wątki przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego,
 • poradzi sobie w sytuacjach, które mogą zdarzyć się podczas podróży,
 • formułować proste i spójne wypowiedzi na interesujące tematy,
 • opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieję, marzenia i zamierzenia oraz formułowania krótkich uzasadnień bądź wyjaśnień.

POZIOM WYŻSZY ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Goethe-Zertifikat B2

W trakcie kursu uczestnik nauczy się:

 • rozumieć bez trudu dłuższe reportaże i audycje radiowe oraz złożone wypowiedzi,
 • rozumieć szeroki zakres tekstów pisanych, w tym dłuższe i złożone teksty o charakterze użytkowym, publicystycznym lub naukowym oraz komentarze i relacje,
 • wypowiadać się pisemnie na złożone tematy w sposób jasny i uporządkowany, dobierając słownictwo adekwatnie do odbiorcy tekstu,
 • formułować płynne i spontaniczne wypowiedzi ustne, wyrazić swoje zdanie, powiedzieć dokładnie, o czym się myśli i jakie się ma poglądy.

Zachęcamy do przystąpienia do egzaminu Goethe-Zertifikat w renomowanej placówce czyli w Instytucie Goethego.

Cennik

razem